Copa catavins

Clàssica copa ideal per a desguatcions de Xerez o Fino.
Mesura: 6 i 21 cl.