Cafeteres i gerres acer

Varietat de cafeteres i gerres d'acer per servir. Mesura: 0'5 i 1 l.