Gerres porcellana

Aquestes són, sens dubte, les gerres de porcellana per excel·lència. Una peça tradicional alhora que necessària.
Mesura: 0'5 i 1 l.