Got tub

El tradicional got de tub per refrescs i combinats que mai passa de moda.
Mesura: 30 cl