Got cúbic

Un got amb una forma quadrada molt peculiar. Una aposta diferent.
Mesura: 6 cl