Got tub petit

El tradicional got de tub en versió més petita per refrescs i combinats que mai passa de moda.
Mesura: 12 cl